Ἧδυς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
1ος/2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος/2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.271 (2) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.899

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
4
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Περίπου σύγχρονες οι τρεις μαρτυρίες (1ος-2ος αι. μ.Χ.). Τελευταία  μαρτυρία στη Θεσσαλονίκη τον 2ο-3ο αι. μ.Χ.

Γεωγραφική διασπορά: