Ἡδύλη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

῾Εδύλη (3ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) < Θεσσαλία μέσα 3ου αι. π.Χ., Αρβανιτόπουλος 1909, 18

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
35
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV.  Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 90 αρ. 42.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Αθήνα τον 4ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στην Εύβοια τον 1ο αι. π.Χ-1ο αι. μ.Χ.