Ἠδώνης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἠδώνεος (γεν.)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) ;350 π.Χ., TAPA 62 (1931), 43 αρ. 2.8

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
1
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Hatzopoulos 1988β, 80.

Σχόλια: 

Μοναδικής αναφοράς

Γεωγραφική διασπορά: