Ἡδόνη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Edone (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Hedone (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία / 2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία, Θράκη)

Χρονολόγηση: 
1ος-2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Εορδαία-σημ. Ρυάκι) 1ος-2ος αι. μ.Χ., EAM 96 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
17
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στη Λυδία την ελληνιστική περίοδο. Τελευταίες μαρτυρίες στην Κάτω Ιταλία, τη Θράκη και τη Βιθυνία τον 2ο αι. μ.Χ.