Ἥδιστος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Hedystus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Hedistus (αυτοκρ. περ., Ιλλυρία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) πριν το 268 μ.Χ., IG X.2.1.238.3

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
15
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Κάτω Ιταλία τον 1ο αι. π.Χ.-1ο αι. μ.Χ. Τελευταία μαρτυρία στη Θεσσαλονίκη τον 3ο αι. μ.Χ.