Ἐάρινος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Iarinus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Earinus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Εἰάρινος (2ος αι. μ.Χ., Μυγδονία), Ἐαρ̣ί̣νοιο (γεν., 2ος-3ος αι. μ.Χ., Ιωνία), Ἐάρεινος (2ος αι. μ.Χ., Λυδία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Ηράκλεια) 2ος αι. μ.Χ., GVI 569

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
24