Δρωπίων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 74 μ.Χ., IG X.2.2.326.50 (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 2ος αι. π.Χ., SEG XXIV 605 (3) Μακεδονία (Παιονία) μέσα 3ου αι. π.Χ., Παυσανίας 10.13.1· Syll3 394· SEG XII 263

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
5
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 208 αρ. 9.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στη Δαλματία την ελληνιστική περίοδο. Τελευταία μαρτυρία στη Μακεδονία τον 1ο αι. μ.Χ. Στο (3) βασιλιάς των Παιόνων.