Δοῦρις

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Δο͂ρις (5ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
1ος-2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) ;1ος-2ος αι. μ.Χ., SEG XXIX 628.1 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
7
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Αθήνα το 500-480 π.Χ. Τελευταία βέβαιη μαρτυρία στην Αιολία τον 3ο αι. π.Χ. Σαφώς μεταγενέστερη η μαρτυρία από τα Καλίνδοια (;1ος-2ος αι. μ.Χ.).

Με το όνομα αυτό γνωστός αθηναίος ζωγράφος