Δορυφόρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Dorephorus (1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Doryphorus (αυτοκρ. περ., 1ος αι. μ.Χ., 2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Στόβοι)

Χρονολόγηση: 
1ος-2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι*) 1ος-2ος αι. μ.Χ., Šašel, IL 1258 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
44
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στη Βιθυνία τον 1ο αι. π.Χ.-1ο αι. μ.Χ. Τελευταία μαρτυρία τον 3ο-5ο αι. μ.Χ. από τις Συρακούσες