Δωροθέα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Δοροθέα (4ος-5ος αι. μ.Χ., Μαρώνεια)

Χρονολόγηση: 
4ος-5ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 4ος-5ος αι. μ.Χ., AAA 13 (1980), 95 (= Pilhofer 114) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
21
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στη Ρόδο τον 3ο αι. π.Χ. Τελευταίες μαρτυρίες στη Θράκη και τη Μακεδονία τον 4ο-5ο αι. μ.Χ.