Δόρκων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Δόρκο̄ν (5ος αι. π.Χ., Αθήνα, Κόρινθος), Δώρκων (2ος αι. π.Χ., Ρόδος)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 3ος αι. μ.Χ., Λαζαρίδης 1969, 112-113 αρ. Λ. 203 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
28
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Αθήνα και την Κόρινθο το 500 π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στη Λυδία το 90 μ.Χ. Πιθανή μεταγενέστερη (;3ος αι. μ.Χ.) από τη Λέσβο