Δωνᾶτος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Δονᾶτος (3ος-4ος αι. μ.Χ., Συρακούσες)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) αρχές 4ου αι. μ.Χ., Feissel 1983, 235 (= Pilhofer 101) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
12
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στη Σικελία τον 1ο αι. π.Χ. Τελευταίες μαρτυρίες στη Σικελία τον 3ο-5ο αι. μ.Χ.