Δομιτία

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Δομετία (1ος αι. μ.Χ., Λυδία / 2ος αι. μ.Χ.,Βιθυνία / 2ος-3ος αι. μ.Χ., / 3ος αι. μ.Χ., Μυσία, Βιθυνία)

Χρονολόγηση: 
1ος-2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 1ος-2ος αι. μ.Χ., Πίκουλας 2001, 163 αρ. 72, 3 (= Pilhofer 606) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
11
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερες βέβαιες μαρτυρίες στη Βιθυνία και την Κιλικία την αυτοκρατορική περίοδο. Τελευταία μαρτυρία στη Μυσία τον 3ο αι. μ.Χ.