Δομετιανός

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 4ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 442

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
7
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερες  μαρτυρίες στην Αθήνα τον 2ο αι. μ.Χ. Τελευταία μαρτυρία στη Βέροια τον 4ο αι. μ.Χ.

Γεωγραφική διασπορά: