Δόλης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Δολήου (γεν., 2ος/1ος αι. π.Χ., Θράκη / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Ακόντισμα), Δολήους (γεν., 2ος αι. μ.Χ., 2ος-3ος αι. μ.Χ., Θράκη), Δολέου (γεν., 1ος αι. μ.Χ., Θράκη), Δωλέου (γεν., 2ος αι. μ.Χ., Θράκη), Doles (2ος αι. μ.Χ., Θράκη), Dolenti (δοτ., αυτοκρ. περ., 1ος-2ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1-2) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) μετά το 98 μ.Χ., SEG XLII 582.14 (3) Μακεδονία (Πιερίδα-Ακόντισμα) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Θρακικά 13 (1940), 25

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
46
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στη Θράκη τον 2ο-1ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στη Θράκη τον 3ο αι. μ.Χ.

Γεωγραφική διασπορά: