Διζάστης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Σιντική-Παρθικόπολις) ;2ος αι. μ.Χ., FGrH 257 F 37, 52 (2) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG L 631 & Ιστορικογεωγραφικά 6 (1998), 90 εικ. 3 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
1
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ.Tataki 1998, 147 αρ. 5.

Γεωγραφική διασπορά: