Διζάλας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Dizalas (1ος αι. μ.Χ. Ηράκλεια), Dizala (2ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) ;2ος αι. μ.Χ., BCH 47 (1923), 64-65 αρ. 24.6 (= Pilhofer 519) (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., SEG XXXIX 634· πρβ. XLIII 466 (3-4) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη;) 2ος αι. μ.Χ., JDAI 84 (1969), 151 αρ. R13 (5) Μακεδονία (Σιντική-Ηράκλεια) ;1ος αι. μ.Χ., CIL VI 2645 (= Δήμιτσας 1896, αρ. 846) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
13
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία  στη Θράκη τον 1ο αι. μ.Χ. Τελευταία μαρτυρία στη Θράκη τον 3ο αι. μ.Χ.