Διούλας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Διούλα; (δοτ., Γάζωρος), Diulas (1ος-2ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1-2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι-Δράμα) 1ος-2ος αι. μ.Χ., Κουκούλη-Χρυσανθάκη 1992, 75 (= Pilhofer 501c) (3) Μακεδονία (Οδομαντική-Γάζωρος) 158 μ.Χ., SEG XXIV 614.6 (= Pilhofer 544·πρβ. SEG XXXII 635  (4) 132 μ.Χ., SEG XXX 597.4-6 (= Pilhofer 539)  (5-6) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, Σέρρες) 2ος -3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 604 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
6
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Απαντά αποκλειστικά στη Μακεδονία