Διονυσοφῶν

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) π. 380-350 π.Χ., SEG XLIII 434, 1, 5· πρβ. XLVI 776  (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) μέσα 1ου αι. π.Χ., SEG XVII 318, 1· Δεσπίνης, Στεφανίδου-Τιβερίου & Βουτυράς 1997, 56 (χρονολόγηση)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
3
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη η μαρτυρία από την Πέλλα το 380-350 π.Χ. (Αθήνα, 2ος-1ος αι. π.Χ.)

Γεωγραφική διασπορά: