Διονυσοφάνης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Διονυσοφανε̄ς (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Διονυσωφανης (1ος-2ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.
ελλην. περ.
1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) π. 41-48 μ.Χ., IG X.2.2.323.27 (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 2ος/3ος αι. μ.Χ., SEG XXXV 713.1 (3) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη;) ελλην. περ., Δήμιτσας 1896, αρ. 896 (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 223 π.Χ., IG X.2.1.2.6 (5) 1ος αι. π.Χ-1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.129, 4 (6) ;39 π.Χ., IG X.2.1.30, 6· 50.6· 109.11 (7) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ανθεμούς) 1ος αι. π.Χ-1ος αι. μ.Χ., SEG XLII 567

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
37
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Ιωνία τον 5ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στην Αμφίπολη τον 2ο/3ο αι. μ.Χ.