Διονυσόδοτος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Μίεζα) 1ος αι. μ.Χ., Mendel 1912-1914, 1036 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
10
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1988, 408.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Αθήνα τον 4ο π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στην Αιολία τον 2ο-3ο αι. μ.Χ.