Διονυσίδωρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Πολίχνη;) ;353 π.Χ., SEG XXXVII 576.18 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
5
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία από την Καρία τον 4ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στον Κιμμερικό Βόσπορο τον 2ο αι. μ.Χ.