Διονυσιάς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Dionysias (αυτοκρ. περ., 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη;) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.261.6, 9 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
15
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV.

Σχόλια: 

Πρωιμότερες βέβαιες μαρτυρίες στη Λυδία και την Κάτω Ιταλία την αυτοκρατορική περίοδο. Τελευταία μαρτυρία στη Λυδία τον 3ο αι. μ.Χ.