Διωνᾶς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) ;2ος αι. μ.Χ., SEG XLV 773 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
2
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πιθανή πρωιμότερη αναφορά στην Μακεδονία τον 2ο αι. μ.Χ. Τελευταία αναφορά στην Καρία τον 3ο αι. μ.Χ.

Γεωγραφική διασπορά: