Διοκλείδης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Διοκλείδε̄ς (6ος αι. π.Χ., 5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Διοκλε[ίδου] ή Διοκλέ[ους]; (γεν.: Δίον)

Χρονολόγηση: 
ελλην. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) ελλην. περ.;, ΑΔ 26 (1971) Χρον., σ. 401 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
20
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Αθήνα το 510-500 π.Χ. Τελευταίες μαρτυρίες στην Αθήνα και τον Κιμμερτικό Βόσπορο τον 1ο αι. μ.Χ.