Διογένεια

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Διογενιᾶνι (δοτ., 3ος αι. μ.Χ., Καλίνδοια)· Διογένηα (1ος αι. μ.Χ., Αθήνα / 2ος αι. μ.Χ., Κιμμερικός Βόσπορος)· Δειογένεια (2ος αι. μ.Χ., Αθήνα)· Διογένια (αυτοκρ. περ., Έφεσος / 3ος αι. μ.Χ., Θράκη)· Διωγένια (3ος-4ος αι. μ.Χ., Συρακούσες)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) ;255 μ.Χ., SEG XLII 603 b  (2) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) ;1ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, 157

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
21
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη μαρτυρία στην Εύβοια τον 2ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στη Μικρά Σκυθία τον 5ο-6ο αι. μ.Χ.