Διοδώρα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Diodora (1ος-2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 232.5 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 231 π.Χ ή 206 π.Χ., CPR XVIII 20, [410], [414-15], 425· 21, 433, 441, 445 (= La'da 2002, E1945)  (3) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) αυτοκρ. περ., SEG XXIX 588.4 (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Ναλπάντης 2003, 111 αρ. BE 118 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
36
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1988, 389.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη μαρτυρία στην Αθήνα τον 5ο αι. π.Χ. Τελευταίες μαρτυρίες στη Μυσία και τη Λυδία τον 3ο αι. μ.Χ.