Δίνις

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Δίνεως (γεν., 3ος αι. π.Χ., αυτοκρ. περ., 3ος αι. μ.Χ., Θράκη), Δινε̣ος (γεν., 2ος-3ος αι. μ.Χ., Θράκη), Dines (1ος-2ος αι. μ.Χ., 2ος αι. μ.Χ., 2ος-3ος αι. μ.Χ., Θράκη), Dinis (1ος αι. μ.Χ., 2ος αι. μ.Χ., Θράκη / 1ος/2ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι

Χρονολόγηση: 
1ος-2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι-Δράμα) 1ος-2ος αι. μ.Χ., Κουκούλη-Χρυσανθάκη 1992, 75 (= Pilhofer 501c)  (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι*) 1ος-2ος αι. μ.Χ., BCH 62 (1938), 476 (= Pilhofer 388)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
28
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Απαντά μία (1) φορά ως θηλυκό στη Θάσο. Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στη Θράκη τον 3ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στη Θράκη τον 3ο αι. μ.Χ.