Δινείλας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Δινείλου (γεν., 2ος-3ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) μετά το 98 μ.Χ., SEG XLII 583.25

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
2
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Hatzopoulos & Loukopoulou 1996, 244

Σχόλια: 

Πρωιμότερη η μαρτυρία από τη Μακεδονία (Θράκη, 2ος-3ος αι. μ.Χ.)

Γεωγραφική διασπορά: