Δημότιμος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Δε̄μότιμος (5ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 3ος αι. π.Χ., Ακαμάτης 2000, 34 αρ. ΠΑΡ14 (= SEG L 613) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
27
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Αθήνα τον 5ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στην Εύβοια την ελληνιστική-αυτοκρατορική περίοδο