Δημώ

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 3ος αι. π.Χ., Αρβανιτόπουλος 1909, 16 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.507.3

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
66
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 153 αρ. 37.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Κάτω Ιταλία την αρχαϊκή περίοδο. Τελευταία μαρτυρία στην Ιωνία τον 3ο αι. μ.Χ.