Δημήτρις

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 27A.3 (2) Μακεδονία (Ορεστίδα-Βαττυναίοι) 192 μ.Χ., EAM 186IV.50

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
29
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Κυρήνη τον 1ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στην Κρήτη τη βυζαντινή περίοδο.