Δημητριανός

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Demetrianus (αυτοκρ. περ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Κρηστωνία-Ίωρον) 3ος αι. μ.Χ., SEG XLVIII 815

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
19
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στη Θράκη και την Κύπρο την αυτοκρατορική περίοδο. Τελευταίες μαρτυρίες στη Βιθυνία, τη Μακεδονία κ.α. τον 3ο αι. μ.Χ.