Δήμητρα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Χρονολόγηση: 
ελλην. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) ελλην. περ., SEG XXIV 595 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
3
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη αναφορά από τη Μακεδονία την ελληνιστική περίοδο. Πρόκειται για την πρωιμότερη εμφάνιση του θεωνυμίου ως ανθρωπωνυμίου.

Γεωγραφική διασπορά: