Δήμη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) αρχές 4ου αι. π.Χ., IGB I2.459.3

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
1
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV· Για την προσωπογραφία βλ.Tataki 1998, 50 αρ. 38.

Σχόλια: 

Μοναδικής αναφοράς

Γεωγραφική διασπορά: