Δημαρχίδης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Πιερία-Φίλα;) ;3ος αι. π.Χ., RPh 1911, 133-134 αρ. 36, 48 & Πολέμων 2 (1934-40) Παράρτ., 12 αρ. 17

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
4
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Helly 1995, 319-320.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Αθήνα το 405 π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στη Μεσσηνία τον 1ο αι. μ.Χ.