Δημαρέτη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Δημαρίτη (1ος-2ος αι. μ.Χ., Κύπρος), Δημαρέτε̄ (5ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
3ος/2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Μίεζα) 3ος/2ος αι. π.Χ., SEG XLIII 410  

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
18
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Αθήνα το 410-400 π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στον Πόντο και τη Λυκία τον 3ο αι. μ.Χ.