Δημαίνετος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Δε̄μαίνετος (Αθήνα, 5ος αι. π.Χ.)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Αιγές) 4ος αι. π.Χ., SEG XXXV 771 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) 2ος αι. π.Χ., SEG XLVI 764.11

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
78
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Ιωνία την αρχαϊκή περίοδο. Τελευταία μαρτυρία στη Λυδία τον 2ο αι. μ.Χ.