Διδύμη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Διδοίμη (3ος-4ος αι. μ.Χ., Αμοργός), Dindyma (1ος π.Χ.-1ος μ.Χ., Πομπηία) Didyma και Didyme (2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Didime (1ος αι. π.Χ-1oς αι. μ.X. Πομπηία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 247 (2) 211 μ.Χ., ILeukopetra 59.5  (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.745.2 (4) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 2ος αι. μ.Χ., Οικονόμος 1915, αρ. 33 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
18
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ.Tataki 1988, 384, 385.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Κάτω Ιταλία τον 1ο αι. π.Χ.-1ο αι. μ.Χ. Τελευταία μαρτυρία στη Βέροια το 211 μ.Χ.