Δίαιτος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) 2ος αι. π.Χ., SEG XLVI 764.14

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
26
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερες βέβαιες μαρτυρίες στην Αθήνα και τη Δήλο τον 4ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στην Αθήνα την αυτοκρατορική περίοδο