Διαγόρας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Διαγόρου (γεν., 2ος αι. π.Χ., Αιολίδα)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 223 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 4.33 (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 4ος αι. π.Χ., ΑΔ 22 (1967) Χρον., 426 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
106
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Hatzopoulos 2000.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στη Χαλκίδα, τη Μήλο και τη Ρόδο τον 5ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στον Κιμμερικό Βόσπορο τον 3ο αι. μ.Χ.