Διαδουμενός

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Διαιδουμενός (1ος αι. μ.Χ., Κνωσσός), Diadumenus (αυτοκρ. περ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) αρχές 2ου αι. π.Χ., IG X.2.1.245I.4 (2) 159 μ.Χ., IG X.2.1.322.2 (3) 2ος/3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.262II.8 (4) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι*) 3ος αι. μ.Χ., SEG XXIV 496

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
83
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Ιωνία την ελληνιστική περίοδο. Τελευταίες μαρτυρίες από την Καρία τον 3ο αι. μ.Χ.