Δῖα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Δεῖα (1ος-2ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη /2ος-3ος αι. μ.Χ., Δερρίοπος / 3ος αι. μ.Χ., Δίον )

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Δερρίοπος) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.303 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.582.1  (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη;) 1ος-2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.686· πρβ. BCH 98 (1974),σ.  544 εικ. 15 και σ. 550 (4) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) ;3ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 178

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
15
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Κόρινθο τον 6ο αι. π.Χ. Τελευταίες μαρτυρίες στην Αμοργό και τη Μακεδονία κ.α. τον 2ο-3ο αι. μ.Χ.