Δερκύλος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική- Όλυνθος) ;350 π.Χ., TAPA 65 (1934), 125 αρ. 3, 4, 8

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
16
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Hatzopoulos, 1988b, 80

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Αθήνα τον 5ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στην Αθήνα τον 2ο αι. μ.Χ.