Δεινόμαχος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Δενόμαχος (6ος αι. π.Χ., Λακωνία/ 4ος αι. π.Χ., Βιθυνία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) ;227 π.Χ., ή 276 π.Χ., FD III.1.105.2

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
25
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 132 αρ. 28.

Σχόλια: 

Πρωιμότερες βέβαιες μαρτυρίες στη Λέσβο και στη Λακωνία τον 6ο αι. π.Χ. Τελευταίες μαρτυρίες από την Αθήνα, την Αιτωλία και την Λυκία τον 2ο αι. μ.Χ.