Δαντοῦς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Δαντοῦ (δοτ., Μυγδονία), Dantus (Φίλιπποι)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) ;2ος αι. μ.Χ., BIAB 16 (1950), 14-15 αρ. 11.3 (= Pilhofer 649· Ét. Balk. 1987, 109) (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Αίνεια;) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXXVIII 707· BE 1990, αρ. 476

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
2
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Απαντά αποκλειστικά στη Μακεδονία

Γεωγραφική διασπορά: