Δαντώ

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XV 416.2 (2) 158 μ.Χ., ή 274 μ.Χ., SEG XV 415.5

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
9
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στους Δελφούς τον 2ο αι. π.Χ. (153-144 π.Χ.) Τελευταία μαρτυρία στην Αμφίπολη τον 2ο ή 3ο αι. μ.Χ. (158 ή 274 μ.Χ.)

Γεωγραφική διασπορά: