Δανιήλ

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 5ος-6ος αι. μ.Χ., Act. XI congr. int. arch. chrét., 3ος τόμ., σ. 2701 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
3
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη αναφορά από την Κιλικία τη βυζαντινή περίοδο. Τελευταία αναφορά στη Μακεδονία τον 5ο-6ο αι. μ.Χ.

Γεωγραφική διασπορά: