Δαμότιμος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) π. 370-327 π.Χ., FD III.1.400, [4]· CR 8 (1958), 108

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
58
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 132 αρ. 25.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στη Σπάρτη στις αρχές του 7ου αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στους Δελφούς τον 1ο αι. π.Χ. (40-30 π.Χ.)