Δαμοτέλης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Δαμοτέλε̄ς (6ος αι. π.Χ., Θεσπιές), Δημοτέλης (τέλη 5ου αι. π.Χ., Επιζεφύριοι Λοκροί)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) ;325 π.Χ., CID II 101I.12 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
61
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 132 αρ. 24.

Σχόλια: 

Πρωιμότερες βέβαιες μαρτυρίες στην Κάτω Ιταλία, στην Αρκαδία και στην Κυρήνη τον 5ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στην Αθήνα τον 3ο αι. μ.Χ.